Úvod

Datum vzniku: 20. října 2012
Název: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
Sídlo: Mírová 111, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo: 21551413
Číslo účtu: 258047455/0300
Právní forma: Příspěvková organizace
Statutární orgán: Mgr. Lucie Matějovicová
Zřizovatel: Obec Obrnice,  Mírová 70,435 21 Obrnice

Předmět činnosti:

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, především uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních služeb (blíže v sekci SLUŽBY):

Terénní programy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství

...................................................................................................................................................................

REALIZOVANÉ PROJEKTY V OCSS:

...................................................................................................................................................................

ROK 2019

V tomto roce byl v březnu ukončen projekt:

Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

 

Rok 2019 byl také pestrý pro Sociálně aktivizační službu Olivín, která opět vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco tentokrát s projektem:

Název projektu: "Školní pomůcky 2019"

Díky tomuto finančnímu příspěvku bylo vybaveno cca 35 dětí plnící povinnou školní docházku. Rodiny byly za poskytnutý dar ve formě školních pomůcek velmi vděčné.

 

ROK 2018

Sociálně aktivizační služba Olivín vyhrála 2. místo v programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" pod záštitou Nadačního fondu Tesco s projektem:

Název projektu: "Víkendový pobyt v přírodě"

Díky tomuto finančnímu příspěvku strávily celkem 3 rodiny krásný víkendový pobyt mimo místo bydliště. Byl pro ně připraven velmi pestrý program a zábava. Rodiče i děti byli velmi nadšené.

 

ROK 2017

V rámci podpory zaměstnanosti využíváme projektu Úřadu práce v Mostě:

Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Nové pracovní příležitosti - SÚPM

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci Operačního programu Zaměstnanost, z projektu „Nové pracovní příležitosti – SÚPM“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2015 do 30.6.2016 (číslo dohody MOA-SZ-28/2015) bylo u zaměstnavatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, IČO: 21551413 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 117 000,- Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 96 384,60 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 20 615,40 Kč.

...................................................................................................................................................................

Od ledna 2017 do prosince 2019 realizuje OCSS další projekt v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Tento projekt finančně zaštiťuje z 95 % provoz Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Název projektu: "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003781

 

ROK 2016

Od dubna 2016 do března 2019 se sociální služby: terénní programy SPOLU V ULICÍCH, odborné sociální poradenství OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VULKÁN poskytují v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - 1. výzva 026. Nový projekt tak finančně zajišťuje provoz těchto služeb z 95 %.

Název projektu: "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291

 

ROK 2013

Od roku 2013 do roku 2015 byl realizován projekt na poskytování sociálních služeb, který byl 100 % financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích III.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018

...................................................................................................................................................................

Dotace a dary

2019

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice
 • Nadační fond Tesco

 

2018

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice
 • Nadační fond Tesco
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2019" a "Dotační program A pro rok 2019"

 

2017

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Obec Obrnice

2016

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí"
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2016" a "Dotační program A pro rok 2016"
 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"
 • Obec Obrnice

 

2015

 • Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. -III." (do září)
 • Krajský úřad Ústeckého kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015" a "Dotační program A pro rok 2015"
 • Komunitní plán města Most - "Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO"
 • Obec Obrnice

 

2014

 

2013

 •  Evropský sociální fond ČR - podpora projektu "Komunitní život v Obrnicích I. - III."

 

Počítadlo návštěv:

počítadlo.abz.cz

 

Publikováno